viernes, 5 de junio de 2009

IV Campionat de Catalunya/ I Torneo estatal Terrassa


PARTICIPANTS:
Aquesta competició es realitzarà de forma individual, en
una sola categoria i modalitat. Les places seran limitades i
seran seleccionades per rigorós ordre d'inscripció al campionat.

CATEGORIES:
Les categories es definiran per l’any de compliment de l’
edat en qüestió i són les següents:
A.– Infantils: de 10 a 13 anys
B.– Juvenils: de 14 a 17 anys
C.– Majors: a partir de 18 anys
D.– Veterans A: a partir de 35 anys
E.– Veterans B: a partir de 46 anys

MODALITATS:
Hi haurà dues modalitats, la masculina i la femenina.

PROVES:
1.– Velocitat en corda sense fi de 30 metres de recorregut
(15 metres per la categoria infantil i veterans B).
2.– Resistència en corda sense fi de 120 metres de recorregut
(60 metres per la categoria infantils i veterans B).
3.– Circuit de progressió vertical en paret en el menor temps
possible i complint les prescripcions tècniques i normes de
seguretat previstes en el Reglament de Competicions que
estableix la Federació.
Categoria Infantil entre 10 i 15 metres.
Categoria Juvenil i Veterans B entre 50 i 60 metres.
Categoria Majors i Veterans A entre 60 i 80 metres.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ;
El dia de les proves serà el dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol
de 2009 i aquestes es realitzaran al rocòdrom del Club
Natació Terrassa c/ Abat Marcet s/n de Terrassa.

HORARIS:
Dissabte 4 de juliol:
09.00 Recepció de participants i lliurament de dorsals.
10.00 Inici de les proves de velocitat/resistència/circuit
classificatori
Diumenge 5 de juliol:
09.00 Inici de la final de circuit.
14.00 Lliurament dels premis per les autoritats assistents a
l’esdeveniment i clausura.
REQUISITS PER PARTICIPAR:
Per participar en aquest campionat és condició indispensable
estar en possessió de la Llicència de la Federació Catalana
d’Espeleologia de l’any en curs. S’haurà d’emplenar una
declaració jurada de capacitat física i coneixements tècnics
per participar en competicions oficials del calendari de la
Federació Catalana d’Espeleologia.
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
La data límit per inscriure’s serà el 30 de juny de 2009 a les
21 hores. No s’acceptarà ni es tramitarà cap inscripció rebuda
amb posterioritat a aquesta data.
El preu de participació al Campionat serà de 15 euros.
Les inscripcions es poden fer :
*Grup d'Exploracions Subterrànies, del Club Muntanyenc
Terrassa
c/Alexandre Galí Nº 4 sot de Terrassa Tel/Fax 937339389
dimarts 20:30 a 22:00, divendres 21:30 a 22:30
Mitjançant ingrés al compte La Caixa Nº
2100 3385 30 22 00016436
S’ha d’emplenar la fitxa adjunta i fer-la arribar, juntament
amb la declaració jurada d’aptitud física i tècnica, fotocòpia
de la llicència federativa, i en el cas de fer ingrés el resguard
bancari on hi posarà “nom i TPV TSA” al FAX 93 733 93 89
NORMES GENERALS:
♦ Els participants es comprometen a seguir en tot moment
les indicacions donades pels organitzadors i a complir
els horaris establerts per a aquesta competició.
♦ L’organització no es fa responsable de cap accident que
es pugui produir en el decurs del campionat, si bé vetllarà
per tal d’evitar-lo. Cal dir que es posarà un servei
d’assistència mèdica a disposició dels participants.
♦ El pagament de la inscripció, en aquest campionat,
pressuposa la total acceptació de les normes establertes
per aquesta competició.
♦ L'organització es reserva el dret d'admissió així com el
dret d’expulsar a qualsevol participant que no segueixi
les indicacions del organitzadors.
♦ Qualsevol cas no previst de força major serà resolt per la
comissió organitzadora.
♦ L’organització es reserva el dret de realitzar els canvis
que cregui necessaris durant les proves, fins a la suspensió
de les mateixes si les circumstàncies així ho recomanen.
♦ Els circuits tècnics instal·lats només podran ser utilitzats
pes esportistes inscrits en aquest campionat i només
durant el temps que els hi sigui assignat per a la
realització de les diferents proves. Un cop acabat el campionat
els circuits restaran tancats pe a qualsevol ús.
♦ Els ajudants en les proves de resistència hauran de dur