lunes, 28 de marzo de 2011

domingo, 27 de marzo de 2011

Eurospeleoforum
Dossier Eurospeleoforum 18-03-2011

jueves, 17 de marzo de 2011

reglament copa 2011Federació Catalana d’Espeleologia.

Copa de la Federació Catalana d’Espeleologia TPV 2011.

NORMES

1. Aquesta temporada 2011 inclou les següents proves:• Campionat de Corbera

• Campionat de Terrassa

• Campionat de Tarragona.(campionat de catalunya)

• Campionat de Sabadell2.- Les proves es regeixen pel reglament de competició de la Federació Catalana.

3.- S’estableix una classificació individual total per cada una de les categories, amb distinció de gèneres, i altre total de totes les categories per Clubs.

4.- Els punts de velocitat i resistència es computaran amb el que estableix el Reglament de Competició de la FCE a l’Art. 26.

5.- La puntuació per a la classificació general individual final serà igual a la obtinguda en cadascuna de les proves en que es participi, excepte per a la prova de circuit, que es farà multiplicant per deu la puntuació obtinguda en la prova.

6.- Puntuen totes les proves.

7.- Les puntuacions obtingudes al Campionat de Catalunya es multiplicaran per dos.

8.- A la classificació per Clubs es comptabilitzaran només els primers tres millors resultats a cada categoria dels esportistes d’un mateix Club d’ambdós generes a cada modalitat.

9.- Excepte a la prova inicial que serà per sorteig, l’ordre de sortida a les següents proves de la Copa serà l’invers a la classificació en la Copa de la Federació Catalana d’Espeleologia d’acord amb el que estableix l’Art. 9.c/g del Reglament. (els sorteigs es faran els dimecres abans de la celebració de les competicions).

10.- Es proclamaran campions/ones de la Copa de la Federació Catalana d’Espeleologia TPV 2011 els esportistes i clubs que obtinguin més puntuació acumulada al llarg de les proves de l’any 2011.

11.- En cas d’empat es sumaran el total de participants classificats en totes les proves de les categories i modalitats individuals dels empatats i es proclamarà campió/ona el/la que a la suma obtingui un resultat més alt.

12.- Els no federats en la FCE podran participar en les proves esportives, sense dret a puntuar en la Copa, mitjançant l’habilitació de la seva llicència d’altra Federació espeleològica per la FCE. Les cuotes d’habilitació de la llicencia de la FCE són: majors 18 euros, juvenils 11 euros i infantils i alevins 0€.

13. – A les classificacions dels diferents campionats no es tindran en compte els punts dels participants que no disposin de la llicència pròpia de la FCE, o sigui una habilitada, obtenint aquests punts els classificats amb llicència de la FCE en la posició immediatament posterior.

14.- Qualsevol dubte i/o reclamació sobre aquestes normes serà resolt per una Comissió integrada pel president de la Federació Catalana d’Espeleologia, els responsables del Comitè de Jutges i el Vocal de Competició.

martes, 15 de marzo de 2011

calendario 2011 fce

Projecte

Febrer 19/20

Curs de jutges de TPV, organitzat per la Comissió de Jutges de la Federació Catalana d’Espeleologia

Dia 19 classe teòrica (Escola Catalana de l’Esport). Dia 20 classe de pràctiques. Concentració i entrenament de TPV . Reunió organitzadors de competicions de TPV.

Març 19/20

Concentració i entrenament de TPV dels membres de la Selecció Catalana i Jutges.

Abril 16/17

Concentració i entrenament de TPV dels membres de la Selecció Catalana i Jutges

Juny 12

III Campionat Vila de Corbera de Llobregat

(Copa de FCE 2011).

Juliol 3

IV Campionat Ciutat de Terrassa

(Copa de FCE 2011).

Setembre 10

VI Campionat de Catalunya a Tarragona.

(Copa de FCE 2011)

(Ranking FEE)

24/25

I Campionat d’Europa de TPV, Marbella.

Octubre 16

IV Campionat de Sabadell

(copa de FCE 2011)

Octubre 22

Campionat de España , Tarragona


(Por determinar fecha)
I Campionat copa mediterraneo

(Amb participació de competidors de la Federació Valenciana y catalana )jueves, 3 de marzo de 2011